top of page
Chatting after Class

Opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen

wij geloven in studenten die zich maatschappelijk betrokken, ondernemend en

wetenschappelijk gedreven ontplooien tot masters in klinische topzorg.

Wist je dat ...

Astrid Van Assche en Justien Smets volgend academiejaar respectievelijk de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van STULA worden?

Dorien Peeters en Marie Covemaeker volgend academiejaar respectievelijk de nieuwe praeses en vice-praeses van het VLAK worden?

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Girls in the Library

Kwaliteit

Interne Kwaliteitszorg

handen vasthouden

Welzijn

bij studenten en lesgevers

Students on a Break

Communicatie

binnen de opleiding en

met de maatschappij

Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page